Το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες εκτελωνισμού, πρακτορεύσεων και διεθνών μεταφορών.

 
Από απλές εισαγωγές – εξαγωγές, μέχρι και πράξεις ιδιαιτέρων απαιτήσεων (καθεστώτα που απαιτούν πιστώσεις και συνεχή παρακολούθηση για λογαριασμό του πελάτη,) ενεργητική και παθητική τελειοποίηση, προσωρινή εισαγωγή/εξαγωγή.
Τελωνισμοί μεταφορικών μέσων, από βέσπα εώς εμπορικό πλοίο.
Παρουσία σε οποιοδήποτε τελωνείο της βόρειας Ελλάδας και μέσω μόνιμων συνεργατών στα μεγαλύτερα τελωνεία της υπόλοιπης χώρας.

 
Ελλάδα – Τουρκία, με δυνατότητα 2 αφίξεων τη βδομάδα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης για Αλβανία, FYROM, Bουλγαρία κ.α.

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πρακτορεύσεις οδικών μεταφορών, για εμπορεύματα προέλευσης Τουρκίας. Σε συνεργασία με αξιόπιστες τουρκικές εταιρίες μεταφορών, μπορούμε να εγγυηθούμε την έγκαιρη και ασφαλή άφιξη των παραγγελιών σας, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. (δύο αφίξεις την εβδομάδα).

Εξυπηρέτηση με ασφάλεια


Επικοινωνήστε μαζί μας