Εκτελωνιστικές Υπηρεσίες-Πρακτορεύσεις-Διεθνείς Μεταφορές 

Η ιστορία μας


Η ιστορία του γραφείου μετράει αρκετά χρόνια… από το 1992.
Το 2005 ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης αποφάσισε να ανοίξει δικό του γραφείο, μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με άλλα, σημαντικά εκτελωνιστικά γραφεία. Η τεχνογνωσία και η επαγγελματική επάρκεια που απέκτησε στα χρόνια που εργάστηκε σαν στέλεχος σε παρόμοια γραφεία, απέφεραν καρπούς άμεσα και κατ’ εξακολούθηση, με αποτέλεσμα μερικά χρόνια αργότερα και με τη συνεργασία πλέον, 2 ακόμη εκτελωνιστών ( Βικόπουλος , Βασματζής) να διαχειρίζεται πολλούς και σημαντικούς πελάτες, κάνοντας το γραφείο ένα απο τα σημαντικότερα της Βόρειας Ελλάδας.
Με την απόκτηση πιστοποίησης «Α.Ε.Ο.» -Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα- και το άνοιγμα στον χώρο των διεθνών, οδικών μεταφορών, το γραφείο αποκτά νέα δυναμική και δυνατότητα να παρέχει πλέον στους πελάτες υπηρεσίες μεγαλύτερου εύρους και λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα τελωνειακού και μεταφορικού ενδιαφέροντος.

Εξυπηρέτηση με σιγουριά


Επικοινωνήστε μαζί μας